Dragi obiskovalci naše spletne strani, Vaše zaupanje cenimo, tako da varujemo vaše podatke in spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in informacijske avtonomije pri zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov. Naslednji podatki so namenjeni vam za hiter in enostaven pregled informacij, ki jih zbiramo in obdelamo v zvezi z vašo uporabo naše spletne strani.

POLITIKA ZASEBNOSTI  Digital.si, informacijske rešitve, Mojca Petan s.p.

1. člen

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje Digital.si, informacijske rešitve, Mojca Petan s.p. (nadalje upravljalec).

Podatki o upravljavcu:
Podjetje: Digital.si, informacijske rešitve, Mojca Petan s.p.
Naslov: Rašica 31a, 1315 Velike Lašče
Matična številka: 7132689000
Telefon: 070 175 175
E-pošta: info@digital.si

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Ime in Priimek/firma: Digital.si, informacijske rešitve, Mojca Petan s.p.
Kontaktni telefon: 070 175 175
Kontaktni e-poštni naslov: info@digital.si

2. člen

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

osnovni kontaktni podatki

  • Ime in priimek
    • E-naslov
    • Telefonska številka
    • Ime podjetja

3. člen

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjne pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

 

4. člen
(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:

  • posredovanja ponudbe za vaše povpraševanje
  • posedovanje informacij zastavljenih preko kontaktnega obrazca

5. člen

(hramba osebnih podatkov)

Osnovne kontaktne osebne podatke hranimo, dokler imate na naši spletni strani status registriranega uporabnik. Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjen pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe. Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

 

6. člen

(posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno. Ne posredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

 

7. člen

(dostop do osebnih podatkov)

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj podjetja  Digital.si, Mojca Petan s.p., ki imajo pooblastilo za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je podjetje Digital si, Mojca Petan s.p., sklenilo pogodbo o obdelovanju podatkov t.i., pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjen med podjetjem in njimi. Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

 

8. člen

(pravice v zvezi z osebnimi podatki)

Od podjetja Digital.si, informacijske storitve, Mojca Petan s.p.,  lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporabe in predvidene posledice. Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar: – oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri. – Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave – Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa, kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali. Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljavcu osebnih podatkov Zoper podjetja Digital.si, informacijske storitve, Mojca Petan s.p.,  imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da podjetje Digital.si, informacijske storitve, Mojca Petan s.p.,  ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

 

9. člen

(uveljavljanje pravic)

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovite na katerikoli kontakt upravljavca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta. Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identitet. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo. Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj, ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.

 

10. člen

(veljavnost in spremembe)

Pridržujemo si pravico do sprememb te politike zasebnosti. Morebitne spremembe bodo objavljene na naši spletni strani.

 

Zadnja sprememba: Marec 2023